скачать gta san andreas торрент
 • 4

 • 1

 • 2

 • 3

Positive Discipline

Opvoeden met het hart

Positive Discipline is een speciaal programma om kinderen en jonge mensen te leren om verantwoordelijke, respectvolle en vindingrijke leden van de samenleving te worden. Het is gebaseerd op de boeken van dr. Jane Nelsen. Het leert belangrijke sociale en andere vaardigheden voor het leven, op een respectvolle en bemoedigende manier voor zowel de kinderen als de volwassenen (ouders, opvoeders, leerkrachten en anderen).

Recent onderzoek leert ons dat kinderen vanaf hun geboorte zijn aangelegd om zich met anderen te verbinden, en dat kinderen die zich bij hun gezin, gemeenschap en school verbonden voelen, minder geneigd zijn tot ‘wangedrag’. Om succesvolle leden van de samenleving te zijn die hun bijdrage willen leveren, moeten kinderen bepaalde vaardigheden leren.

Vijf criteria voor effectief opvoeden

1.  Helpt kinderen zich verbonden te voelen, erbij te horen en van betekenis te zijn.

2.  Het is bemoedigend en respectvol; liefdevol en vastberaden tegelijk!

3.  Het werkt op de lange termijn.

4.  Het leert belangrijke vaardigheden, zoals respect, zorg voor anderen, problemen op te lossen en samen te werken. Het leert om bij te dragen, thuis, op school of waar dan ook.

5.  Het nodigt kinderen uit om te ontdekken hoe bekwaam ze zijn. Het moedigt hen aan om op een positieve manier hun persoonlijke invloed en zelfstandigheid in te zetten.

Niet bestraffend, maar ook niet toegeeflijk

Het leiding geven volgens Positive Discipline  is erop gericht om respectvolle relaties te ontwikkelen. Het leert volwassenen om tegelijk liefdevol en vastberaden te zijn, en is noch bestraffend noch toegeeflijk.

Unieke kenmerken

 • Nieuwe inzichten en ervaringen die je hart raken.

 • Leren je te verplaatsen in je kind en te ontdekken wat echt werkt en wat niet.

 • Leren door te ervaren.

 • Praktisch en direct toepasbaar.

 boekpd-janenelsentoolcardspd

Jane Nelsen en Lynn Lott

Zij zijn de grondleggers van de Positive Discipline-trainingen, een positieve benadering van opvoeding. Hun werk is gebaseerd op de theorieën van Alfred Adler en Rudolf Dreikurs. Miljoenen ouders in vele landen hebben baat gevonden bij de boeken en trainingen voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar. Zie voor meer informatie www.positivediscipline.com.

Individual-Psychologie

“Alfred Adler (1870 -1937) wordt met Freud en Jung gerekend tot de grondleggers van de moderne psychiatrie. De psychologie die Adler gedurende de eerste decennia van de vorige eeuw ontvouwde is bijzonder belangwekkend. Zijn psychologie is één en al praktische mensenkennis.”

“Hoe groot de interesse voor de psychologie van Adler de kómende tijd zal zijn, hangt wellicht samen met maatschappelijke ontwikkelingen. Een bepaald gedeelte van zijn psychologie verdraagt zich niet met een samenleving waarin wedijver en individualisme hoogtij vieren. Als de voortekenen niet bedriegen, lijkt de tijdgeest evenwel te veranderen. De afgelopen jaren klinkt de roep steeds luider om het menselijk gedrag minder door eigenbelang en meer door gemeenschappelijke waarden en normen te laten leiden. De opvattingen van Adler komen met deze maatschappelijke omslag overeen. Misschien heeft dit tot gevolg dat zijn psychologie alsnog wat meer komt bovendrijven op de golven van een afbrokkelend ik-tijdperk.”
Uit: Psychologie voor het dagelijks leven, van Dr. Jaap Bij de Vaate.

 

 

 • 2

 • 3

 • 1

 • 4