скачать gta san andreas торрент
  • 3

  • 2

  • 1

  • 4

Over ons

Ruth is…Ruth 2014 (2)
– Certified Positive Discipline Parenting Trainer
– Counselor en Encouraging-trainer (Adler-Dreikurs Instituut)
– Relatie-counselor EFRC (Emotionally Focussed Relation Counselling)

De missie van Praktijk voor Bemoediging is…
dat kinderen kunnen opgroeien in een harmonieuze omgeving, en zich door een bemoedigende opvoeding vrij kunnen ontplooien, zodat al hun kwaliteiten aan het licht komen om te kunnen bijdragen aan de wereld.

Het besef, dat je als mens geen eiland bent, maar deel uitmaakt van een grotere gemeenschap, dat je aan de kwaliteit van je eigen leven en aan de kwaliteit van je relatie met anderen veel kunt doen, is een vreugde die ik iedereen gun!

De Individual-psychologie is een wetenschappelijk erkende richting die er vanuit gaat dat iedereen met gewoon gezond verstand de mogelijkheden heeft om een gelukkiger leven te leiden en het vermogen heeft om de uitdagingen en moeilijkheden die daarbij horen te kunnen hanteren. Hiervoor heb je wel het juiste gereedschap nodig. 

Positive Discipline
Jane Nelsen is de grondlegger van de Positive Discipline-trainingen, een positieve benadering van opvoeding. Haar werk is gebaseerd op de theorieën van Alfred Adler en Rudolf Dreikurs. Ze is psycholoog en moeder van zeven kinderen. Miljoenen ouders in vele landen hebben baat gevonden bij de boeken en trainingen voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar. Zie voor meer informatie www.positivediscipline.com.

Encouraging-trainingen
Theo Schoenaker ontwikkelde de Encouraging-Trainingen voor persoonlijke groei, opvoeding en relatie en is auteur van de bestellerMoed doet Goed en vele andere boeken.

Individual-Psychologie
“Alfred Adler (1870 -1937) wordt met Freud en Jung gerekend tot de grondleggers van de moderne psychiatrie. De psychologie die Adler gedurende de eerste decennia van de vorige eeuw ontvouwde is bijzonder belangwekkend. Zijn psychologie is één en al praktische mensenkennis.”

“Hoe groot de interesse voor de psychologie van Adler de kómende tijd zal zijn, hangt wellicht samen met maatschappelijke ontwikkelingen. Een bepaald gedeelte van zijn psychologie verdraagt zich niet met een samenleving waarin wedijver en individualisme hoogtij vieren. Als de voortekenen niet bedriegen, lijkt de tijdgeest evenwel te veranderen. De afgelopen jaren klinkt de roep steeds luider om het menselijk gedrag minder door eigenbelang en meer door gemeenschappelijke waarden en normen te laten leiden. De opvattingen van Adler komen met deze maatschappelijke omslag overeen. Misschien heeft dit tot gevolg dat zijn psychologie alsnog wat meer komt bovendrijven op de golven van een afbrokkelend ik-tijdperk.”
Uit: Psychologie voor het dagelijks leven, van Dr. Jaap Bij de Vaate

  • 4

  • 3

  • 2

  • 1

Reacties van ouders